Em stock

SALA JANTAR GABI

Aparador gabi

L2100 x H900 mm x P500 mm

Mesa jantar gabi

L1800+500 x H770 x P1000 mm

Vitrine gabi

L1200 x H1900 x P450 mm

5 Cadeiras gabi

L540 x H910 x P580 mm