Em stock

SALA JANTAR LARA

Aparador lara

L2100 x H900 x P500 mm

Mesa jantar lara

L1800+500 x H770 x P1000 mm

Cadeira lara

L530 x H890 x P580 mm